Omgevingscommunicatie

Bouw- en wegwerkzaamheden leveren vaak hinder op voor de omgeving. Die kun je niet voorkomen, maar wél verzachten. Dat doe je door goed te communiceren met de omgeving, zowel met de omwonenden als met de bedrijven.

We maken een analyse van de omgeving en alle stakeholders. Vervolgens kiezen we de juiste aanpak. In een zo vroeg mogelijk stadium betrekken we alle belanghebbenden bij de plannen. Maken we bijvoorbeeld een hypermoderne visualisatie waarin tot in detail te zien is hoe de toekomstige woonwijk eruit komt te zien? Of is het misschien een beter idee om een bewonersavond te organiseren of gewoon eens bij omwonenden op de koffie te gaan?

Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer

Onze communicatie is open, eerlijk en begrijpelijk voor iedereen. We zijn inzetbaar van aanbesteding tot aan oplevering, voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

Gerelateerde opdrachten