Frisse wind bij de FUMO

 

De FUMO zocht tijdelijk communicatieversterking en vond ons. De opdracht? Mooie verhalen vertellen over de FUMO. Met een frisse (en kritische) blik hielden we alle communicatie tegen het licht en gingen we aan de slag.

FUMO?!?
De FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing) ondersteunt gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân bij het verlenen van vergunningen en het handhaven en toezichthouden op het gebied van milieu en omgeving. Onderwerpen waar de pers van smult. Een belangrijk onderdeel van de opdracht is dan ook alle persvragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Met de voeten in de klei
Persvragen beantwoorden is één ding. Veel belangrijker: zélf naar buiten met mooie verhalen. In de basis controleert de FUMO of bedrijven zich aan de regels houden. Niet leuk of sexy, maar wel nodig voor een veilige en schone leefomgeving. Tijdens een grote natuur- en milieucontrole waren wij erbij. We informeerden de pers, deden verslag op intranet, de website en social media én maakten een video.

Communicatiemanusje van alles
We helpen de FUMO bij de complete interne- en externe communicatie. Dit doen we door twee dagen in de week, op kantoor in Grou, het managementteam te adviseren. Van nieuwsbrieven schrijven tot het actueel houden van de website: alle dagelijkse werkzaamheden komen voorbij. We zijn een collega voor even, totdat de functie van communicatieadviseur weer structureel is ingevuld.

Opdrachtgever: FUMO