Online en offline campagne

Een paaltje dat scheef staat? Een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal? Vanaf begin februari kunnen inwoners van gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er een melding van maken in de nieuwe app Fixi.

Campagne
De gemeenten (die samenwerken in een werkmaatschappij) vroegen ons om mee te denken over een campagne om inwoners op de hoogte te brengen van de nieuwe app. We ontwikkelden posters die inmiddels op driehoeksborden door de hele gemeente hangen. We maakten een advertentie en verzonnen een kleurplatenactie om kinderen en hun ouders te betrekken. Het fysieke lanceermoment werd vastgelegd door een fotograaf, zodat we na de tijd bij het persbericht een foto konden versturen.

Herhaling
De komende weken plaatst de gemeente meerdere berichten op social media. Na zes weken zorgen we voor nieuwe borden langs de weg. Zo zorgen we ervoor dat Fixi niet te missen is.